HIDAYA NEO: ETA girls develop their ‘beautiful’ gifts